Jdi na obsah Jdi na menu

 

 Stránky obce Klobuky - Kokovice jsou neoficální stránky osady Kokovice. Všechno co je zde uvedené se nemusí krýt s oficiálními stránkami obce Klobuky.

 

Osada Kokovice je součástí obce Klobuky. Leží na rozhraní Středočeského a Ústeckého kraje. Má  asi 100 obyvatel a rozlohu 606 ha. Obecní úřad je v Klobukách - viz odkaz.

Z historického hlediska byly Kokovice většinou samostatnou obcí. Proto ji tak pro zjednodušení nazývám.Historie obce sahá do roku 1317, kdy jsou první zachované zprávy. Obec se rozvíjela bez zvláštních katastrof a válek, poklidně, v souladem s rozvojem celé země.V obci nejsou žádné významější památky, až na dva státem chráněné stromy. Jediný kdo obec svým způsobem proslavil je básník Karel Toman (vlastním jménem  Antonín Bernášek), který se zde narodil. Celá tato historie je podrobně zapsaná v Kronice obce.

Dopravní obslužnost tvoří jediný autobusový spoj Slaný - Panenský Týnec. Vlakové spojení je v Klobukách, kde vede trať Praha - Most.

Služby a instituce u nás nejsou, nadete je v Klobukách, ve Slaném a na Kladně 

Některé důležité služby:

Ordinace lékaře Klobuky tel. 721 725 646

Přehled zubních pohotovostí - viz odkaz

Prodej uhlí: Klobuky tel. 312 579 563

Opravy plynu: Hořešovice tel. 602 170 901

Poruchy ČEZ tel. 840 850 860

V obci je pouze pohostinství, které má  v pronájmu paní Věra Henselyová.

Firmy v Kokovicích poskytující služby občanům:

Zahradnictví Liska prodej stromků a keřů tel. 608 377 658 

Zednictví Henzl tel. 777 187 986

Autoopravárenství Mora tel. 602 973 338

Při sestavování kroniky děkuji všem , kteří přispěli:

Děkuji těm, kteří přispěli svou pamětí:

Paní Libuši Šocrové, panu Karlu Boulovi a panu Františku Svobodovi.

Zvláštní poděkování patří těm, kteří mi dali k dispozici historické fotografie:

Paní Libuši Šocrové, paní Boženě Krupkové, anonymnímu dárci, paní Evě Henzlové, paní Věře Jelenové, panu Františku Mildorfovi.

Zvláštní poděkování patří panu Petru Routnerovi, který umožnil do kroniky zařadit i původní kroniku Kokovic zachycující léta 1864 – 1981 a zároveň poskytl některé historické fotografie. Autory zmiňované kroniky jsou již nežijící Josef Mildorf (starší část), Bedřich Prokop (doba okupace) a Václav Vorlíček (novější část).

Stejně tak patří poděkování i autorům Klobucké kroniky, kde byly převzaty části, které týkají Kokovic.

Dalším přispěvatelem je Pavel Klíč ze Slaného, jemuž patří rovněž poděkování.

Poznámka k přepisu starší kroniky. Je opsána doslova dobovou češtinou i s případnými gramatickými chybami.

 

Průběžně zapisuje: Zdeněk Lisec, mail: lisecz@seznam.czwww.kokovice.eu

Budu vděčný za každou připomínku a doplnění